Sökning: "Daniel Pahkamaa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Pahkamaa.

  1. 1. Att skapa de andra : - en läromedelsanalys av uppfattningar om islam i svenska läromedel för religionskunskap på gymnasiet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Daniel Pahkamaa; [2012]
    Nyckelord :Islam; läromedel; islamofobi; undervisning; religionskunskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER