Sökning: "Daniel Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Daniel Pettersson.

 1. 1. DIGITALA LÄROMEDEL I PRAKTIKEN En kartläggning av lärares upplevelse av användningen av digitala läromedel i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Petersson; Daniel Pettersson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Adaptivt lärande; digitala läromedel; e-learning; pedagogik; TAM; teknisk kunskap; TPACK; ämneskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish school is being digitized and the acquisition of digital teaching materials is a part of the process. When the teaching materials begins to be used, it leads to changes in teaching and other work. LÄS MER

 2. 2. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 3. 3. Small enterprises’ marketing strategy in the digital era : A study of hotels in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Pettersson; Daniel Tadesse; [2019]
  Nyckelord :Marketing Mix; Hotel Industry; Digitalization; Social Media Marketing; Customer Satisfaction.;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to explore small enterprises’ marketing strategy and the digital tools that can improve their odds in the market against competitors and gain competitive advantage. Method: Qualitative study was conducted using primary and secondary data for this study, where primary data was collected through ten semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. IPO Underpricing and Real Estate Investment Trusts: Evidence from Japan

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Johan Pettersson; Daniel Hagn; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Investment Trusts; Initial Public Offerings; Underpricing; Asymmetric Information;

  Sammanfattning : This study investigates the pricing of 75 initial public offerings (IPOs) of Japanese real estate investment trusts (J-REITs) during the period 2001-2018. We find that the issues are systematically underpriced with significantly positive initial-day returns. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av linjeflöde

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Tuyen Hoang; Daniel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Produktutveckling; automatisering; säkerhet; Tarkett;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Detta projekt är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola och Tarkett AB i Ronneby. Projektet är en avslutande del i högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik. Projektet utgör en grund om hur man kan automatisera en av Tarketts produktionslinjer vid uppstart. LÄS MER