Sökning: "Daniel Pop"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Daniel Pop.

 1. 1. Karl XII i populärkulturen : Filmatisering kring Karl XII

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Daniel Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Karl XII; Filmanalys; Historia;

  Sammanfattning : En filmanalys som fokuserar på att studera framställningen omkring den svenske kungen Karl XII. Studien är omfattad att analysera olika filmer med olika produktionsländer för att finna hur olika filmskapare och länder har valt att presentera den svenske kungen. LÄS MER

 2. 2. Ett vinnande fotbollslag : En studie om hur ett homogent fotbollslag kan bildas

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Paul Pop-Gorea; Daniel Johansson Strömberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varumärkeskommunikation och positionering med en begränsad marknadsföringsbudget : Marknadsföring med små medel i ett bilpoolsföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Daniel Dahl; Michaela Nordström; [2013]
  Nyckelord :branding; positioning; carsharing; small marketing budget; low price whit; Varumärkeskommunikation; begränsad marknadsföringsbudget; bilpoolsföretag;

  Sammanfattning : This Thesis deals with the two concepts branding and position, more precisely how companies with a small marketing budget needs to work with these two concepts. The purpose of this thesis is to understand how these companies are able to assert a position  on their specific market. LÄS MER

 4. 4. Point of Purchase TV-Screens - An Analysis of Gender and Generations in the In-Store Retail Environment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Benjamin Wallenborn; [2007]
  Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Point of Purchase TV-screens - An analysis of Gender and Generations in the In-store-Retail-Environment Date of Seminar: May 29th 2007 Course: BUS 809, Master Thesis in International Marketing and Brand Management. Authors: Søren Berg Jørgensen, Daniel McCartney and Ben Wallenborn. LÄS MER