Sökning: "Daniel Rohlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Rohlin.

 1. 1. Läpparnas Bekännelse : Hur sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att utmåla islam som en religion för Den Andre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Daniel Rohlin; [2016]
  Nyckelord :orientalism; sverigedemokraterna; kyrka; moske; kristen; muslim; islam; kristendom; politik; SD-kuriren;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning om hur det politiska partiet Sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att föra fram en agenda som kan beskrivas som främlingsfientlig med inslag av orientalism och islamofobi. Sverigedemokraterna är sprungna ur en rasistisk och nationalistiskt mylla men beskriver sig numer som ett parti som tar avstånd från alla former av rasism och som anser att alla människor har samma värde. LÄS MER

 2. 2. Franska revolutionen i några läroböcker : ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Daniel Rohlin; [2008]
  Nyckelord :Franska revolutionen; Genus; Grundskolan; Historia; Läromedel;

  Sammanfattning : Studier av läromedel är av grundläggande betydelse för blivande lärare. Läromedelsgranskning är ett område som inte ges mycket uppmärksamhet i lärarutbildningen. Det är en viktig yrkesfunktion att kunna analysera , bedöma och värdera läromedel, därav mitt val av område för examensarbetet. LÄS MER