Sökning: "Daniel Saadat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Saadat.

  1. 1. En Bransch i Förändring : En fallstudie om hur Handelsbankens medarbetare påverkats av paradigmskiftet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Julia Bohner; Daniel Saadat; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Introduktion: Det har under det senaste decenniet skett ett paradigmskifte i banksektorn med strukturella förändringar som nedläggningar av bankkontor, digitalisering av verksamheter och en ny konkurrenssituation. Handelsbanken har valt att bemöta paradigmskiftet genom en strategi som särskiljer sig från konkurrenternas. LÄS MER