Sökning: "Daniel Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Daniel Sandberg.

 1. 1. Performance Management System i en digital bank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Sandberg; Vincent Gabor; [2020-07-09]
  Nyckelord :Digitalisering; bank; digital bank; performance management system; management control system; motivation;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle har genomgått en stor förändring de senaste åren, vi har gåttfrån en fysisk till en digital värld. För att lyckas med digitalisering av en bank och attuppfylla andra konsumentkrav, behöver företaget fungera bra i sin helhet. LÄS MER

 2. 2. Slagverksutdrag- Att spela tre standard utdrag på tre olika sätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Benjamin Sandberg; [2020-07-06]
  Nyckelord :The Bolt; xylophone; Scheherazade; snare drum; Scheherazade; tambourine; Daniel Nordberg;

  Sammanfattning : This study is about how to play the Bolt by Dmitri Schostakovich, Daniel Nordbergstambourine-etude and the snare drum part in the third movement fromScheherazade by Rimskij- Korsakov in three different ways according to RogerCarlsson (percussionist at the Gothenburg symphony orchestra), Daniel Berg(percussion soloist) and Benjamin Sandberg (author). The author records and playsall the excerpts for four other professional musicians to see which recording theypreferred the most. LÄS MER

 3. 3. RESULTATMANIPULERAR KVINNOR MINDRE? En kvantitativ studie på VD:n och revisorn i svenska privata aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Berglin; Sofia Sandberg; [2020]
  Nyckelord :resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; modifierade Jones-modellen; revisor; VD; könsskillnader och skattesänkning.;

  Sammanfattning : Resultatmanipulering är ett ämne inom redovisning som innebär att redovisningen inte återspeglar företagets ekonomiska verklighet och därmed inte följer regelverket, vilket kan skapa problem. Forskning visar att det förekommer mer indikationer på resultatmanipulering året innan bolagsskatten sänks för att minimera skatteinbetalningen. LÄS MER

 4. 4. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 5. 5. Det smarta köket för ett hållbart samhälle : MatKlok - En applikation för att förenkla vardagen och reducera matslöseri

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Adam Roth; Daniel Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Food waste; Smart kitchen; Application; QR-codes; Prototype; Matslöseri; Smart kök; Applikation; QR-koder; Prototyp;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete kommer undersöka hur vi designar en smart applikation i köket för att bidra till ett minskat matslöseri. Vi går in i undersökningen med frågan “Hur kan en smart applikation i köket göra vardagen trevligare och lättare, samt bidra till ett minskat matslöseri?”. LÄS MER