Sökning: "Daniel Selvén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Daniel Selvén.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med cancersjukdom i livets slutskede - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Lindberg Selvén; Daniel Svennefelt; [2020]
  Nyckelord :cancer; end of life; literature review; palliative care.; cancer; litteraturöversikt; livets slutskede; palliativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården är det främsta målet för patienter med cancersjukdom en kurativ behandling - behandling som botar. När cancern inte längre är möjlig att bota byter vården riktning till palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Indexmodell som underlag vid riskvärdering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jakob Schlyter; Daniel Selvén; [2004]
  Nyckelord :Insurance; risk; fire; EML; fire frequency; indexmodell; MADM; Försäkring; brand; brandfrekvens; indexmodel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s thesis was to investigate which factors influence the size of loss, insured by If, that occurred as a result of fire or explosion. Further on, this information shall be implemented at If to gain a better understanding towards risk. This to facilitate the assessment of insurance premium and reinsurance requirement.. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Gevahuset, Laholm

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Erik Midholm; Jakob Schlyter; Daniel Selvén; [2003]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; utrymning; responstidsindex RTI ; FDS 3.1; SIMULEX 11.1.3; simulering; Gevahuset.a; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to evaluate the fire safety of Gevahuset. The report is based on a number of representative fire scenarios and computer simulations of evacuation and fire development. Suggestions on improvement of the safety lever are presented. LÄS MER