Sökning: "Daniel Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Daniel Sjögren.

 1. 1. Granskning av svenska matkassar – en kvantitativ tvärsnittsstudie om fettinnehåll och fettkvalitet i relation till de Nordiska Näringsrekommendationerna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jennifer K. Sjögren; Matilda Lindblom; Sofia Nilsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Fett; fettkvalitet; mättat fett; energiintag; måltid; riskfaktor; matkassar; Nordiska Näringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Daniel ArvidssonExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 30Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Fibromyalgi : att leva med lidande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Arvid Shariati; Daniel Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Fibromyalgi; Lidande; Livserfarenheter; Dagliga aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund :Fibromyalgi är en komplex sjukdom utan känd etiologi som kännetecknas av diffus muskelsmärta och trötthet. Personer med kronisk sjukdom upplever ofta identitetförändring och medicinskt oförklarade sjukdomar leder ofta till misstro och oförståelse. LÄS MER

 3. 3. Miljöfokuserade start-ups : En empirisk undersökning om nystartade företags förutsättningar att minska sin miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Daniel Karlsson; Eric Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Opportunities; barriers; enablers; environmental start-up; environmental entrepreneurship; sustainability principles; environmental principles; incubators; social capital; Möjligheter; hinder; möjliggörare; miljövänligt start-up; miljövänligt entreprenörskap; miljöprinciper; inkubator; socialt kapital;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine what possibilities start-up companies have to work in an environmentally sustainable way, and what barriers they face in that context. The study moreover presents enabling factors which help start-ups realize opportunities and overcome barriers. LÄS MER

 4. 4. Internationell handel och möjligheter med Cross Trade sändningar : Minska barriärerna med utnyttjandet av Cross Trade

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Daniel Gidske; Linnéa Sjögren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att vårda en patient med hiv eller aids.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Barud; Julia Andersson Sjögren; [2015-02-03]
  Nyckelord :HIV; AIDS; Stigmatisering; Attityder; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aids uppmärksammades 1981 när en ny sjukdom upptäcktes i Kalifornien då fem homosexuella män blev smittade av ett okänt virus. Viruset angrep immunförsvaret vilket ledde till att parasiter, svampar och virus som annars var ofarliga för människan nu orsakade livshotande infektioner. LÄS MER