Sökning: "Daniel Sjöström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Daniel Sjöström.

 1. 1. Unlicensed and licensed low-power wide area networks : Exploring the candidates for massive IoT

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Daniel Sjöström; [2017]
  Nyckelord :LPWA; LPWAN; IoT; massive IoT; NB-IoT; eMTC; EC-GSM-IoT; SigFox; LoRa; LoRaWAN; LoRa Alliance;

  Sammanfattning : In the Internet of things (IoT), many applications will require low-power and low-cost to achieve long lifetime and scale (respectively). These types of applications are referred to as massive IoT, as opposed to critical IoT, which emphasizes ultra-high reliability and availability and low latency. LÄS MER

 2. 2. Plasma processing for titanium dioxide coatings

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Daniel Sjöström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varför kommer turisterna till Kiruna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Daniel Olsson; Mathias Rehn; Katarina Sjöström; [2009]
  Nyckelord :naturturism; värden; kultur; äkthet; perifera områden; konsekvenser; ursprungsbefolkningar; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka vad det är för typ av värden som perifera områden som har uttalade natur- och kulturvärden lyfter fram, för att stärka sin turismnäring och vilka konsekvenser som uppstår i användningen av värdena för regionen/destinationen. Våra frågeställningar är följande: Vilka turistiska värden förmedlar och synliggör aktörerna på en turistdestination? Uppfattar vi att de värden som förmedlas är representativa för den faktiska upplevelsen av destinationen? Vilka upplevda konsekvenser kan uppstå i turistdestinationen genom användningen av dessa värden? Vi har kommit fram till att de värden som lyfts fram i Kirunaregionens turismnäring är genomgående likadana. LÄS MER