Sökning: "Daniel Skoog"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Daniel Skoog.

 1. 1. Exploring the Relationship between Employee Branding and Brand Loyalty : a qualitative case study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pontus Skoog Hjertquist; Daniel Andersson; Karin Hafstad; [2013]
  Nyckelord :Employee branding; the employee branding process; brand image; brand loyalty; sources of messages; psychological contract; desired brand image; employee brand image;

  Sammanfattning : Background:  Making customers loyal to the brand have become a key issue for marketers to achieve since it acts as a major contributor to competitive advantage. The brand image is argued to be the main source for brand loyalty and organizations continuously seeks for ways to achieve brand loyalty through enhancing their image. LÄS MER

 2. 2. Jump processes and the implied volatility curve

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Daniel Skoog; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Uppdrag och verklighet : En studie om uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Daniel Skoog; Charlotta Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Uppdragsbeskrivning; ledarskap; chefskap; roll; agerande;

  Sammanfattning : Lindblom, C. och Skoog, D. (2008) Uppdrag och verklighet - En studie om uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet. C-uppsats i sociologi. LÄS MER

 4. 4. Web-based database solution : Drivhuset Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Jörgen Skoog; Daniel Karlsson; [2003]
  Nyckelord :Drivhuset; Gränssnitt; Statistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER