Sökning: "Daniel Spjuth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Spjuth.

  1. 1. Dekonstruktion är en dygd. En studie av moralpraktiker hos Thomas av Aquino i ljuset av Derrida

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Daniel Klemetz; [2014-06-26]
    Nyckelord :Jacques Derrida; Thomas Aquinas; ethics; deconstruction; virtue; moral practices;

    Sammanfattning : This study departs in a critique issued against the ethics of deconstruction that it does not provide good enough advice for how to turn its ehtics into "real life"-actions. Taking up the concept of moral practices as found in e.g. Alisdain MacIntyre, Stanley Hauerwas, James K. LÄS MER