Sökning: "Daniel Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Daniel Strömberg.

 1. 1. Energiförbättring av nybyggnation : Vad innebär de nya Boverkets byggregler (BBR), för framtidens VVS-projektering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Strömberg; Simon Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Boverkets byggregler BBR ; VVS-projektering; Från och tilluft med värmeväxlare FTX ; Bergvärmepump; Fjärrvärme;

  Sammanfattning : The first of July 2017, Boverket implemented new rules on how to calculate a buildings energy use. This was the first of two steps where Boverket implemented use with a factor depending on the type of energy used in the building and also a factor depending on the location of the building in Sweden. LÄS MER

 2. 2. "Mellan det förflutnas och framtidens stängsel" : Den konceptuella metaforen, historia - i Friedrich Nietzsches essä, Om historiens nytta eller skada för livet, från 1874 och andra historieteoretiska texter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Strömberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The role of the military : A study in how civil-military cooperation is formed during CBRN incidents

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Strömberg; [2019]
  Nyckelord :militarization; civil-military cooperation; CIMIC; Governance Theory; CBR;

  Sammanfattning : Europe is currently in a stage of increased military spending due to greater insecurity in the region. Previous studies claim that one consequence of such an increase may be greater reliance on the military in matters that had previously been handled by civil agencies. LÄS MER

 4. 4. Vad innebär det att vara fotbollsagent? : En kvalitativ studie om agenternas inflytande på fotbollen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniel Johansson Strömberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Projektledning med sekventiell och agil metod : En studie om situationsanpassat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Annice Strömberg; Daniel Lahtinen; [2016]
  Nyckelord :projektledning; ledarskap; sekventiell metod; agil metod; IT-projekt; ledarstilar; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : När man bedriver IT-projekt utgår man ofta från någon form av metod för att underlätta projektarbetet. En projektmetod, som ofta baseras på ett projektramverk, är ett tillvägagångssätt för hur ett visst resultat ska tas fram. Inom IT-projekt kan dessa metoder vara av sekventiell och/eller agil karaktär. LÄS MER