Sökning: "Daniel Strömholm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Daniel Strömholm.

 1. 1. Offentligheten och ekonomismen - en förenlighetsanalys

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Strömholm; [2008]
  Nyckelord : new public management ; demokrati; förenlighet; ekonomism; deltagande; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is essentially an analytical comparison of economic and democratic values. The purpose of this is to understand whether or not a conflict of values is in effect, given that democratic values have been expressed as highly desirable and in need of reinforcement while simultaneously economic values in the shape of New Public Management enjoy widespread acceptance and implementation. LÄS MER

 2. 2. Which Right is Right? - an analytical dialogue

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Strömholm; Edvin Bergqvist; [2007]
  Nyckelord :hohfeld; social rights; definition of rights; duties; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this paper, we strive to analytically debate through dialogue, the question of positive rights and whether or not positive rights are the preferable way to interpret and practically implement rights. We present our own definition of rights influenced by Wesley Newcomb Hohfelds idea of relational rights. LÄS MER

 3. 3. Demokrati, massmedia och personcentrering - en normativ studie

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Strömholm; Edvin Bergqvist; [2007]
  Nyckelord :demokrati; massmedia; personrapportering; personcentrering; medborgare; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett resonerande argument kring massmedias roll i det demokratiska samhället.Vi diskuterar inledningsvis ett antal demokratiideal generellt, med syftet att ur dessa kunna identifiera ett gemensamt karaktärsdrag: att demokrati kräver politiskt medborgerligt engagemang. LÄS MER