Sökning: "Daniel Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Daniel Strandberg.

 1. 1. Solcellspotential för Uppsalahem till år 2025

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johannes Bohlin; Daniel Strandberg; Yegor Piven; [2019]
  Nyckelord :Solcellspotential; Uppsalahem; LiDAR; solpaneler; solceller; lönsamhet;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker bostadsbolaget Uppsalahems möjligheter att investera i solceller. Syftet med rapporten är att uppskatta Uppsalahems solcellspotential fram till år 2025 utifrån ett lönsamhetsperspektiv och besvara i vilken utsträckning Uppsalahem kan bidra till målet om 100MW installerad solenergieffekt till år 2030. LÄS MER

 2. 2. Distance estimations by non-linear step length models using accelerometer sensor data from waist-worn smart-phones

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Benjamin Drorsén; Daniel Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis examines the possibility of modelling trajectory and estimating distance during a walk using only a smart phone attached to the waist. Due to GPS not functioning indoors, a navigation system without the need of external communication could be the perfect complement for closed spaces. LÄS MER

 3. 3. Intergenerational Transmission of Educational Attainment and Its Relationship to the Quality of the Education System: A Cross-Country Study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :David Sandberg; Daniel Strandberg; [2018]
  Nyckelord :intergenerational mobility; education quality; econometrics; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of having a high-quality education system is not only to increase the human capital level of the younger population, but also a mechanism to minimize the differences between children’s chances to succeed in life. Children who come from poor backgrounds and have low educated parents will be given a possibility to succeed through a high-quality education system. LÄS MER

 4. 4. Samarbetet mellan restauranger i Umeå stad och livsmedels och råvaruproducenter i Umeå region

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Niklas Persson; Patrik Strandberg; Daniel Strandlund; [2017]
  Nyckelord :Control system; food system; local; regional; The Five Aspects Meal Model.; Lokalt; matsystem; regionalt; styrsystemet; The Five Aspects Meal Model.;

  Sammanfattning : Arbetet belyser hur samarbetet mellan lokala råvaru- och livsmedelsproducenter och restauranger i Umeå fungerar idag. Syftet var att undersöka samarbetet mellan restauranger i Umeå och lokala livsmedel- och råvaruproducenter i Umeå region. LÄS MER

 5. 5. Effektivare beställningsflöde mellan kommunala verksamheter : En fallstudie på LKDATA i Linköping

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Daniel Strandberg; [2015]
  Nyckelord :Processer; processflöde; IT-system; kartläggning; effektivisering; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur kartläggning av ett processflöde kan leda till förslag på effektivisering. Studien är gjord på uppdrag av företaget LKDATA i Linköping som ansvarar för bland annat Linköpings kommuns IT-system. LÄS MER