Sökning: "Daniel Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Daniel Svensson.

 1. 1. Digital wellbeing, according to Google

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :Digital wellbeing; Google; technology; smartphones; science and technology studies; social shaping; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In May 2018, Google presented a new initiative called Digital wellbeing at their annual developer conference, Google I/O. Digital wellbeing consists of part a new design philosophy guiding the company’s products, part a set of tools to improve people’s relationship with digital technology. LÄS MER

 2. 2. BIM360 BUILD SOM VERKTYG I VVS-PRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Daniel Svensson; Albin Stark; [2019]
  Nyckelord :Quality assurance; BIM360 Build; Implementation; HVAC production; Digitization; Kvalitetssäkring; BIM360 Build; Implementering; VVS-produktion; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Digitalisering av byggbranschen har ökat succesivt de senaste åren i takt med att nya effektiva BIM-verktyg lanseras på marknaden. Med ny teknik effektiviseras föråldrade metoder och kvalitetssäkringen förbättras. BIM som verktyg i produktionsstadiet är ej lika utpräglat som i andra skeden av ett byggprojekt. LÄS MER

 3. 3. Dyslektikers självkänsla och självförtroende : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar kring dyslexi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniel William Svensson; [2019]
  Nyckelord :dyslexi; självkänsla; självförtroende;

  Sammanfattning : Inledning Dyslexi är en diagnos som orsakar läs- och skrivsvårigheter. Dessa kan vara bestående genom hela livet. Svårigheterna kan dock förebyggas genom stöd av olika former i tidig ålder, vilket i sin tur kan bidra till att utveckla läs- och skrivförmågan. LÄS MER

 4. 4. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER

 5. 5. Integrating Design Optimization in the Development Process using Simulation Driven Design

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Marcus Svensson; Daniel Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :Design optimization; Topology optimization; Simulation driven design; Parametric CAD models; Frequency response analysis;

  Sammanfattning : This master thesis has been executed at Scania CV AB in Södertälje, Sweden. Scania is a manufacturer of heavy transport solutions, an industry which is changing rapidly in order to meet stricter regulations, ensuring a sustainable future. LÄS MER