Sökning: "Daniel Tägt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Daniel Tägt.

 1. 1. Informationssäkerhet inom Internet of Things, vad finns det för behov av en standard? : En kvalitativ studie om utvecklarnas syn på behovet av en standard inom Internet of Things

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Daniel Tägt; Erik Wijnbladh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Remote Tower Center - Planning Tool

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Rickard Jonsson; Daniel Tägt; [2017]
  Nyckelord :Remote Tower; capacity planning; optimization; MVC; Scrum;

  Sammanfattning : Saab has a product, Remote Tower, which allows air traffic controllers to supervise and control an airport remotely. Today an air traffic controller can operate on one airport at the time and switch between airports. The next phase of this system is to allow the air traffic controller to simultaneously control multiple airports, i.e. LÄS MER

 3. 3. Synkroniserad insamling av videoström från flera analoga källor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Daniel Tägt; Jonny Hansson; [2013]
  Nyckelord :PAL; NTSC; Synkronisering; Kameror; Videoström; Videoserver; Axis; Saab AB;

  Sammanfattning : Arbetet bygger på att modernisera Saab AB:s kamerasystem med videoservrar. Systemet ska kunna samla in ett antal analoga videoströmmar och omvandla de till digitala. Kamerorna är utav bildformaten NTSC och PAL vilket innebär att de har olika bilduppdateringshastigheter. Det medför att en fördröjning kommer ske i PAL-strömmen. LÄS MER

 4. 4. Relationsmarknadsföring inom offentlig verksamhet : En Driveranalys

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tägt Daniel Olsson; Niclas Engerfelt; [2007]
  Nyckelord :Marknadsföring; Relationsmarknadsföring; Offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Denna undersöknings syfte är att via en kvalitativ studie av ett exempelföretag utforska huruvida relationsmarknadsföring är applicerbart på offentliga verksamheter.Syftet ämnas att besvaras via en driveranalys av ett exempelföretag, vilket medför en starkt teoretiskt förankrad vetenskaplig utgångspunkt. LÄS MER