Sökning: "Daniel Wallgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Wallgren.

 1. 1. Fredstida spionage i militära avtal - En folkrättslig studie av NATO SOFA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Wallgren; [2016]
  Nyckelord :Folkrätt; Public International Law; NATO SOFA; Spionage; Funktionalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fredstida spionage har länge varit ett debatterat område inom folkrätten. Det är dock tämligen oklart om verksamheten har någon legal förutsättning i de folkrättsliga källorna. Stater utövar spionage kontinuerligt vilket bidrar till ytterligare förvirring på området. LÄS MER

 2. 2. Kvalitets- och kollisionskontroller i BIM-projekt : En analytisk jämförelse mellan programvarorna Autodesk Navisworks Manage, Solibri Model Checker och Tekla BIMsight

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Daniel Holm; Josefine Wallgren; [2013]
  Nyckelord :BIM; BIM design; BIM coordination; Autodesk Navisworks Manage; BIM; BIM-projektering; BIM-samordning; Autodesk Navisworks Manage;

  Sammanfattning : I ett BIM-projekt skapas ett flertal intelligenta 3D-modeller innehållande geometrier och information. Respektive fackområde skapar modeller innehållande sina byggdelar och installationskomponenter. Genom att samordna modellerna från alla områden skapas en BIM-modell över hela projektet. LÄS MER