Sökning: "Daniel Westling"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Daniel Westling.

 1. 1. Framställningen av monarkin under två svenska kungliga bröllop : En jämförande studie av Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Svensk Damtidning åren 1976 och 2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emel Ilhan; Loudicia George; [2019]
  Nyckelord :Dagordning; Gestaltning; Kungliga bröllop; Monarki; Nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka om tre olika tidningars inställning till monarkin speglas i hur två kungliga bröllop presenteras. Den undersökta perioden gäller den 18, 19 och 20 juni 1976 då kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath gifte sig samt samma datum år 2010 då kronprinsessan Victoria och Daniel Westling gifte sig. LÄS MER

 2. 2. I hennes majestäts mediala tjänst - En kvalitativ studie av porträtterandet av kronprinsessan Victorias förlovning med Daniel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Caroline Lundgren; Eva Solér; [2018-02-08]
  Nyckelord :Monarchy; Women; Gender roles; Crown princess Victoria; Daniel Westling; Marriage; Engagement.;

  Sammanfattning : When crown princess Victoria of Sweden becomes queen, she will be the first to do so inaccordance to the new (well it was implemented in the 1980’s) order of gender neutralsuccession. The royal family is under constant watch from the media, and especially so theregent. LÄS MER

 3. 3. Prins eller vanlig groda? : En retorisk analys av H.K.H. Prins Daniels talekonst

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Hansen; [2012]
  Nyckelord :Klassisk retorisk analys; Actio; Narrativ; Prins Daniel; Kungliga tal; Daniel Westling;

  Sammanfattning : Studien Prins eller vanlig groda? är en klassisk retorisk analys av H.K.H. Prins Danielstalekonst i kombination med analyser av narrativ i tal och talarens actio (framförande). LÄS MER

 4. 4. Folkvilja, partipiska eller egen övertygelse? Svenska riksdagsledmöters representation i statsskicksfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Andersson; [2010]
  Nyckelord :statsskick; representation; monarki; republik; riksdagsledamöter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish head of state is a constitutional monarch. 2010 is an election year and in June Crown Princess Victoria will marry her fiancé Daniel Westling. The debate in the media surrounding the form of government and issues related to the monarchy is more relevant than ever. LÄS MER

 5. 5. Tills media skiljer oss åt : En studie av fyra tidningars rapportering av svenska kungliga bröllop 1932-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Sofia Lundqvist; Marie Ericsson; [2010]
  Nyckelord :Journalistik; Kungliga bröllop; Partipress; Kommersialisering; Nyhetsvärdering; Sensationsjournalistik; Sagomorfologi.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att genom en jämförande studie mellan fyra svenska tidningar ta reda på hur bevakningen av svenska kungliga bröllop har förändrats mellan 1932 och 2010. De bröllop som studien behandlar är de mellan arvprins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla, kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath, samt kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. LÄS MER