Sökning: "Daniel Wetterstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Wetterstrand.

  1. 1. Partiledaråsikt och koalitionsbygge: Hur tänker väljaren? Med fokus på valet 2010

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Daniel Källqvist; [2018]
    Nyckelord :Koalitionsbygge; Alliansen; Partiledare; Parti; 2010; Åsikter; Samarbete; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att studera hur svenska väljare tänker kring koalitionsbygge och om detta påverkar åsikten om en partiledare från ett annat parti än det man röstat på. Uppsatsens teori fokuserar därför på en ökad personifiering inom politiken samt koalitionsbygge, då det i dagens samhälle finns en ökad förståelse gällande vikten av att samarbeta mellan partier för att lättare kunna genomföra policys. LÄS MER