Sökning: "Daniel Widén"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Daniel Widén.

 1. 1. Naturvårdsverkets paradoxala förvaltning - en konsument utan ansvar för det gemensamma

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Widén; Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Naturvårdsverket; consumer; new public management; subjectification; problem representation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Governance and ideology have significant influence on how problems and policies are conceptualized. This conceptualization affects the way in which political subjects are formed and how individuals regard themselves. In this paper we approach environmental policy from a post-structuralist stance. LÄS MER

 2. 2. Nya uttrycksmedel för kontrabas

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Daniel Purk; [2017-09-22]
  Nyckelord :jazz; improvisation; breaking patterns; double bass; chords; rhythm; melody; new expressions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och demonstrera olika tekniker som man som kontrabasist kan använda sig av för att bredda sin förmåga att kompa och därmed bredda formen för basspel. Studien är uteslutande inriktad på på pizzicato spel och den undersöker hur man kan spela ackord på kontrabas. LÄS MER

 3. 3. The influence of ballast on the vibrations of railway bridges

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Rikard Rehnström; Daniel Widén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates two aspects concerning the influence of the ballast on vibrations of railway bridges. The first one is the additional stiffness due to the ballast. LÄS MER

 4. 4. The influence of ballast on the vibrations of railway bridges

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Rikard Rehnström; Daniel Widén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates two aspects concerning the influence of the ballast on vibrations of railway bridges. The first one is the additional stiffness due to the ballast. LÄS MER

 5. 5. To increase the efficiency in sugar and ethanol industries by using a decanter centrifuge : a feasibility study made in the Dominican Republic

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Mikael Sjöberg; Daniel Nilsson; Pontus Widén; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Bachelor Degree Project is a study about possible improvements of the efficiency at sugar mills and ethanol distilleries by using a decanter centrifuge. The report handles background, purpose and result including conclusions and discussions. LÄS MER