Sökning: "Daniel Zackrisson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Zackrisson.

 1. 1. Sjuksköterskors kommunikation med patienter i palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Evenson; Daniel Zackrisson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en omfattande process där kommunikation beskrivs som en hörnpelare i vården. Kommunikation kan uttryckas både verbalt och ickeverbalt. Patienter som är i behov av palliativ vård kan uppleva svår ångest och existentiell stress i livets slutskede som kan underlättas med hjälp av samtal. LÄS MER

 2. 2. Hur kan en e-handel för basplagg utformas för att förbättra användarupplevelsen genom ökad effektivitet?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Telenius; Anton Zackrisson; Alice Atle; Magdalena Bohlin; Daniel Ma; Axel Nilsson; Jakob Salemyr; Victor Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :användarupplevelse; effektivitet; basplagg; design; e-handel;

  Sammanfattning : I princip alla är i behov av baskläder. På grund av detta gjordes denna rapport för att utforska hur en e-handel för basplagg borde utformas för att förbättra användarupplevelsen genom ökad effektivitet. I samband med detta utvecklades en webbapplikation fram med hjälp av ett flertal testpersoner. LÄS MER