Sökning: "Daniela Hatje"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Hatje.

  1. 1. Hur såg det ut? : Att visuellt informera om en historisk plats.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Daniela Lundin-Hatje; [2013]
    Nyckelord :rekonstruktion; representation; informationsdesign; historisk bild; illustration; visuell information; karta; historisk karta;

    Sammanfattning : I detta arbete redogör jag för hur jag går tillväga för att skapa en representation av en historisk plats. Som fall använder jag mig av Kilakastalen (ett medeltida försvars- och vakttorn) med kringliggande miljö för att visa hur den kan ha sett ut under medeltiden. LÄS MER