Sökning: "Daniela Madzo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Madzo.

  1. 1. Kristendomens ställning i dagens Sverige : En forskningsöversikt av orsaker till Sveriges sekularisering

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Daniela Madzo; [2019]
    Nyckelord :Kristendomens ställning; svenskar;

    Sammanfattning : Den här studien handlar om svenskars relation till kristendomen och vad som har påverkat kristendomens status i Sverige. Syftet med denna uppsats är att analysera vad forskningen visar om svenskars förhållande till kristendomen i dagens samhälle och vilka orsaker som lyfts fram gällande Sveriges sekularisering. LÄS MER