Sökning: "Daniela Silva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Silva.

  1. 1. A Framework for Identifying Signals in a Business Context: The Case of SCA Baby Category

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Daniela Ruiz Delgado; Sheila Jeraldine Silva Bustos; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER