Sökning: "Daniella Arvidsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniella Arvidsson.

  1. 1. Befuktning av nedre luftvägarna hos patienter med artificiell andningsväg

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Emin Durakovic; Daniella Arvidsson; [2010]
    Nyckelord :artificiell andningsväg; befuktning; omvårdnad; litteraturstudie;

    Sammanfattning : Felaktigt befuktningssätt av nedre luftvägarna via en artificiell andningsväg kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom t ex ocklusion i trakealkanyl, lunginflammation eller försämrad lungfunktion. Det råder även delade meningar om hur befuktning hos patienter med artificiell andningsväg ska ske. LÄS MER