Sökning: "Daniella Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniella Olsson.

 1. 1. Att förhålla sig till olika värden : - En kvalitativ studie om hur förskollärare hanterar en situation där barn upplevs agera utmanande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elsa Svensson; Daniella Olsson; [2020]
  Nyckelord :Utmanande situationer; omsorgsetiska värden; demokratiska värden; disciplinerade värden; inkludering; exkludering;

  Sammanfattning : To relate to different values. A qualitative study on how preschool teachers handle a situation where children act challenging   Syftet med denna studie är att synliggöra vilka värden som framträder i förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn på olika sätt agerar utmanande. LÄS MER

 2. 2. Att vara mellanchef inom privat äldreomsorg : En komplex balansgång mellan vinstintresse, omvårdnadsetik och kvalitetskrav

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Daniella Olsson; Gabriella Östlund; [2019]
  Nyckelord :middle manager; private elderly care; leadership; profit interest; nursing ethics; quality requirements.;

  Sammanfattning : The iam with this study was to obtain an understanding of how middle managers in private elderly care experience their leadership and its inclusive requirements. The study has also investigate how middle managers in the private elderly care take into account the company’s profit interest in relation to nursing ethics and quality requirements. LÄS MER