Sökning: "Danijel Dedic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danijel Dedic.

  1. 1. Livskunskap - ett ämne under utveckling?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Danijela Dedic; Danijel Jelic; [2007]
    Nyckelord :döden; konflikthantering; Livskunskap; sexualitet; social kompetens;

    Sammanfattning : Intresset för Livskunskap väcktes under vår verksamhetsförlagda tid i utbildningen främstpga. att barnen som vi kom i kontakt med var i stort behov av ämnet i fråga. Ämnet i sig fannspå båda skolorna som vi befann oss på men det visade sig att Livskunskapslektionernaanvändes för att göra färdigt saker som hörde till andra ämnen. LÄS MER