Sökning: "Danijela Dedic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Danijela Dedic.

 1. 1. Shy children in group situations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Danijela Dedic; [2011]
  Nyckelord :blyga barn; förskola; gruppsamanhang; kognitiv utveckling; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Livskunskap - ett ämne under utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Danijela Dedic; Danijel Jelic; [2007]
  Nyckelord :döden; konflikthantering; Livskunskap; sexualitet; social kompetens;

  Sammanfattning : Intresset för Livskunskap väcktes under vår verksamhetsförlagda tid i utbildningen främstpga. att barnen som vi kom i kontakt med var i stort behov av ämnet i fråga. Ämnet i sig fannspå båda skolorna som vi befann oss på men det visade sig att Livskunskapslektionernaanvändes för att göra färdigt saker som hörde till andra ämnen. LÄS MER