Sökning: "Daniyal Askarnia"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniyal Askarnia.

 1. 1. Effekter på nyckeltal i samband med implementeringen av IFRS 16

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniyal Askarnia; Alexander Fahlstad; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; leasegivare; leasetagare; operationell leasing; finansiell leasing; right-of-use assets; soliditet; skuldsättningsgrad; EBITDA-marginal; ROE; ROA; IAS 17; IFRS 16; lessor; lessee; operational leasing; financial leasing; right-of-use assets; solidity; leverage; EBITDA margin; ROE; ROA;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The previous leasing standard IAS 17 met criticismsince lessees have been able to classify their leases as either operational or financial. Thisoption reduced the comparability for the users of the financial reports, which increased therisk of misinterpreting the financial information. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : med insyn på nio företag och tre branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniyal Askarnia; Nikolija Milosevic; Danka Mutabdzija; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; Stakeholder theory; GRI; materiality analysis; Triple Bottom Line; legal requirements; construction industry; finance industry; accounting industry; Hållbarhetsredovisning; intressentteori; GRI; väsentlighetsanalys; Triple Bottom Line; lagkravet; byggbranschen; finansbranschen; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemdiskussion: Eftersom att medvetenheten hos intressenter har ökat, har det konstaterats att den klassiska finansiella informationen är otillräcklig. Av samma skäl har fler och fler riktlinjer, ramar för förberedelse samt publicering av icke finansiell information tillkommit de senaste åren. LÄS MER