Sökning: "Danmark"

Visar resultat 1 - 5 av 1036 uppsatser innehållade ordet Danmark.

 1. 1. I gränslandet - en studie av historiebruket hos tre aktörer på kulturarvsplatsen Klev

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta Hamnell; [2023-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur tre olika verksamheter på en historisk plats ser på och gestaltar sin verksamhet och sin roll. Platsen är Klevs kulturområde i Mårdaklev, Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Verksamheterna är Mårdaklevs Hembygdsförening, företaget Hemma på Klev samt Västkuststiftelsen. LÄS MER

 2. 2. Biogas en studie om biogasutsläpp och expansionsmöjligheter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Olof Rosén; André Svennberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks koldioxidutsläppen hos More Biogas samt varför biogas inte byggs ut i den takt som det finns resurser till att göra. Biogas som är ett helt fossilfritt drivmedel borde vara väldigt attraktivt som drivmedel för fordonsmarknaden men är inte riktigt fallet idag. LÄS MER

 3. 3. Var Sveriges feministiska utrikespolitik verkligen feministisk? : En jämförandestudie mellan Sverige & Danmark

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lisa Carles; [2023]
  Nyckelord :feminism; feministisk IR; utrikespolitik; representation; rättigheter; resurser; Sverige; Danmark;

  Sammanfattning : This is a qualitative study about feminist foreign policy that will take a closer look at Sweden and Denmark's foreign policy. The purpose of the study is to see if there are elements of feminism in documents regarding developmemnt and aid work as a reflection of foreign policy. LÄS MER

 4. 4. ESG-betygets påverkan på kreditbetyget : En kvantitativ studie på 311 publika nordiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Berg; Josephine Persson; [2023]
  Nyckelord :ESG; CSR; credit rank; credit risk; stakeholder theory; principal-agent-theory; Nordic.; ESG; CSR; kreditbetyg; kreditrisk; intressentteorin; principal-agent-teorin; Norden;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg hos publika företag i Norden. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var om det finns samband mellan ESG, dess dimensioner, och kreditbetyg, samt om det finns skillnader i dessa samband mellan sektorer och länder. LÄS MER

 5. 5. Behöver vi gifta oss? : En jämförelse av den rättsliga ställningen för en efterlevande sambo i Sverige, Norge och Danmark.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilma Tukonen; [2023]
  Nyckelord :Internationell familjerätt; Samborätt; Norsk familjerätt; Dansk familjerätt; Sambors efterlevandeskydd;

  Sammanfattning : There are various forms of living arrangements in the modern society. Cohabit-ing has since the 1970s become an increasingly more common way of living in the Nordic countries. In Sweden alone there are approximately 1,5 million peo-ple living in cohabitation relationships and they can be found amongst all social classes and ages. LÄS MER