Sökning: "Danmark"

Visar resultat 1 - 5 av 909 uppsatser innehållade ordet Danmark.

 1. 1. Vad händer när en ungdom begår ett brott? : En komparativ analys av regelverken i Sverige, Danmark och Finlandavseende påföljdsval och straffmätning för ungdomar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kraftvärmens förutsättningar för flexibel elproduktion i Sveriges elsystem - En kvalitativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ylva Selander; Henrik Andersson; [2021]
  Nyckelord :Kraftvärme; flexibel elproduktion; systemtjänster; följsam värmeproduktion; Skåne; Danmark; CHP; Combined Heat and Power; flexible electricity production; ancillary services; flexible heat production; Skåne; Denmark; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate if and how Swedish Combined Heat and Power (CHP) plants can increase its flexibility in electricity production. This is examined through a combining analysis of technical, market-oriented and regulatory conditions for Swedish and primarily Skåne CHP plants, excluding autoproducers and industrial plants. LÄS MER

 3. 3. HUR STOR SKILLNAD ÄR DET MELLAN SVERIGE OCH DANMARKS HANDLINGSPLANER MOT GÄNGKRIMINALITET? : En kvalitativ jämförelse mellan 34-punktsprogrammet och Bandepakke III

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Susanna Lindblom; Jenny Stackhammar; Matilda Thomaeus Molin; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Denmark; gang crime; penal theory; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III; Sverige; Danmark; gängkriminalitet; straffteori; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the similarities and differences in the Swedish and Danish action plans against gang crime, based on three kinds of penal theoretical reasoning, the principle of proportionality, general deterrence and specific deterrence. A qualitative content analysis combined with a comparative text analysis was implemented to compare the material. LÄS MER

 4. 4. Kelter i Danmark? : En studie av deponerade vagnar av Dejbjergtyp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Bex Österberg; [2021]
  Nyckelord :Dejbjerg wagons; Hallstatt; Celts; Celtic influence; Celtic wagons; wagon burials; Pre-Roman Iron Age; Dejbjergvagnar; Hallstatt; kelter; keltiska influenser; keltiska vagnar; vagngravar; förromersk järnålder;

  Sammanfattning : For the last 200 years, 6 wagons of the same Celtic inspired wagon type have been found in Denmark: two in a bog, two in a grave each, and two in a house each. This wagon type is called the Dejbjerg wagons, named after the two most known wagons in the category; the ones found in the bog called Præstegårdmose in Dejbjerg, Denmark. LÄS MER

 5. 5. Att drabbas av synskada som äldre : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sarinti Nimpuno Christensen; Nathalie Petersen; [2021]
  Nyckelord :visual impairment; elderly; phenomenology; lifeworld; transformative learning; synskada; äldre; livsförändring; transformativt lärande; livsvärld;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att uppnå ökad förståelse för hur det upplevs att få en synskada i en sen ålder i livet, samt hur synskadade äldre hanterat denna livsförändring.  Studien utgick från semistrukturerade intervjuer av sex äldre personer med synskada i Danmark, som alla drabbats av grav synnedsättning efter att de fyllt 60 år. LÄS MER