Sökning: "Danny Estrella-Näslund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danny Estrella-Näslund.

  1. 1. Undersökning av bollkänsla hos innebandyspelare i Svenska Superligan kontra utvecklingslag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Christopher Nilsson; Finn Aldén-Joyce; Danny Estrella-Näslund; [2020-02-13]
    Nyckelord :Bollkänsla; Bollsport; Talang; Koordination; Träningsmängd;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram Sports Coaching & Hälsopromotion IdrottVt 2019Handledare: Christina BergExaminator: Claes Annerstedt.... LÄS MER