Sökning: "Dansk Folkeparti"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Dansk Folkeparti.

 1. 1. Att utesluta eller inte utesluta : En komparativ analys av Sverigedemokraternas framgång och Dansk Folkepartis motgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matti Welin; [2021]
  Nyckelord :Populism; Sweden Democrats; Danish Peoples Party; Political communication; Political Strategies; Populism; Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Politisk kommunikation; Politiska strategier;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze why the Sweden Democrats (SD) continued to grow in the 2018 election, while the Danish Peoples Party (DF) lost over half of their support in the election in 2019. By using a structured, focused comparative method, the essay analyses the similar political systems of Denmark and Sweden, focusing on the traditional established parties’ different strategies to gain back the voters lost to populists. LÄS MER

 2. 2. Konsten att inte skjuta sig själv i foten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; högerpopulism; nischparti; mainstreamparti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine whether there is a connection between how established parties – mainstream parties – act towards right-wing niche parties and the immigration-issue, and the niche parties electoral success. The objects of study are the Swedish Democrats and the Danish People’s Party over two given elections. LÄS MER

 3. 3. ”Alla andra är alarmister” Varför är de skandinaviska högerpopulistiska partierna klimatskeptiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Eriksson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Fremskrittspartiet; högerpopulism; högerpopulistisk miljöpolitik; klimatpolitik; klimatskeptiker; populism; Sverige; Norge; Danmark;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om klimatpolitik hos högerpopulistiska partier i Skandinavien. Tre partiers uttalanden om klimatfrågor analyseras och jämförs. Syftet är att identifiera ideologiska förklaringar till att politiken ser ut som den gör och gemensamma drag i en skandinavisk högerpopulistisk klimatpolitik. LÄS MER

 4. 4. Högerpopulistiska partiers politiska inflytande : En komparativ analys av Danmark, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Ocklind; [2017]
  Nyckelord :populism; politiskt inflytande; Dansk Folkeparti; Fremskrittspartiet; Sverigedemokraterna; regeringssamarbete; koalition;

  Sammanfattning : De tre skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige har samtliga ett högerpopulistiskt parti i de nationella parlamenten. Inflytandet som partierna har fått över den nationella politiken skiljer dem åt, i Danmark agerar Dansk Folkeparti stödparti till regeringen och i Norge sitter Fremskrittspartiet i regeringen. LÄS MER

 5. 5. Strategier och högerpopulism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jens Mattsson; Jacob Dahlberg; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Högerpopulistiska partier har haft stora valframgångar i Europa och Skandinavien under de senaste årtiondena, där vissa partier även deltagit i koalitionsregeringar. Dessa partier agerar på en ny politisk dimension och politiserar frågor som tidigare inte ansetts särskilt viktiga, främst invandringsfrågan. LÄS MER