Sökning: "Dansk film"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Dansk film.

 1. 1. Dansk dogma - En uppgörelse med konsensus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Nathalie Vestergren; [2011]
  Nyckelord :Dansk dogma; Vinterberg; von Trier; Idioterna; Kragh-Jacobsen; Mifune; Levring; främlingsfientlighet; The king is alive; Festen; Dansk Folkeparti; heritage; konsensus; Performing Arts;

  Sammanfattning : Den danska dogmarörelsen kan uppfattas som en motreaktion till dansk konsensus kring frågor rörande etnicitet, borgerlighet och förståndshandikapp. Detta är relevant utifrån dagens danska samhälle som ibland kan betraktas som existensen av en övertygande politisk samhörighet, från höger till vänster, i vissa frågor såsom invandring, integration och synen på människor med utländsk härkomst. LÄS MER

 2. 2. Kulturella upphov - om nation och familjerepresentation i dansk och spansk filmproduktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Anders Westerholm; Paul Ström; [2007]
  Nyckelord :Allmän och jämförande litteraturvetenskap; General and comparative literature; Filmvetenskap; Cinema theory and history; Europeisk film; Familjerepresentation; Dansk film; Cultural studies; Spansk film; Languages and Literatures; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Denna text koncentrerar sig kring familjerepresentation samt tillhörande genus- och identitetsaspekter, med utgångspunkt i spansk och dansk melodramproduktion under perioden 1999-2004. Genom att med hjälp av närläsningar undersöka filmernas familjebilder, samt aktörerna och deras drivkrafter vill vi granska huruvida dessa fiktioner kan betraktas som symptomatiska för den kultur som de producerats inom. LÄS MER

 3. 3. Allt är film, allt är konstruktion, och ändå gör det ont : En kognitiv och tematisk studie av Christoffer Boes Reconstruction (2003)

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Emma Fermvik; [2007]
  Nyckelord :Filmvetenskap; Kognitiv; Tematisk; Dansk film;

  Sammanfattning : Detta är en C-uppsats inom ämnet Filmvetenskap. Syftet är att med hjälp av kognitiva och tematiska teorier analysera Christoffer Boes film "Reconstruction" (2003). Analysen bygger på en scenförteckning där varje scen analyseras för sig baserat på kognitiv filmteori. Därefter följer en tematisk analys av hela filmen. LÄS MER

 4. 4. Dansk och svensk reklamutformning ur ett kulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Barnekow; Sofia Jonsson; Jessica Knutsson; Karin Wendt; [2003]
  Nyckelord :reklamutformning; kultur; dansk; svensk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : För att effektivt utforma reklam samt integrera denna över nationsgränser är det viktigt att ha en god förståelse för vad som skiljer ländernas kulturer åt. Det är dessutom viktigt att kunna hantera dessa skillnader för att nå fram med det tilltänkta budskapet. LÄS MER