Sökning: "Danska medier"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Danska medier.

 1. 1. Stora problem delar man upp i mindre bitar : En kvalitativ diskursanalys om hur svenska och danska medier konstruerar samma gärningsman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Pierre Lamont; Pontus Ternström; [2019]
  Nyckelord :Peter Madsen; Kim Wall; Discourse analysis; Social constructivism; Aftonbladet; Ekstrabladet; Perpetrator; Swedish media; Danish Media; Journalism; Peter Madsen; Kim Wall; Diskursanalys; Socialkonstruktivism; Aftonbladet; Ekstrabladet; Gärningsman; Svenska medier; Danska medier; Journalistik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how a Danish & Swedish newspaper reported in their news articles regarding the same perpetrator and to see if there were any differences. The perpetrator in this case was Danish, while the victim was Swedish. This was the main reason for us choosing a newspaper from each country. LÄS MER

 2. 2. ”Det svenska tillståndet” : en kvalitativ publikstudie om hur norska och danska nyhetskonsumenter uppfattar Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Ida Amalie Lokland; Lisa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Det svenska tillståndet; Grannland; Gestaltning; Framing; Andrafiering; Vi och dem; Journalistik; Medier; Publiken; Medierapportering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative interview study about Norwegian and Danish news consumer's views and perceptions about Sweden. The interviews have been conducted in Oslo, Norway and Copenhagen, Denmark, where the aim was to gain understanding about how the representation of Sweden, throughout Norwegian and Danish news media, affects the interviewee's image of Sweden. LÄS MER

 3. 3. #Danmarktoo? : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om Metoo i Danmark och Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Erik Windolf; Nønne Schjærff Engelbrecht; [2018]
  Nyckelord :Danmark; Jämställdhet; Metoo; Namnpublicering; Nyhetsvärdering; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur de danska tidningarna Jyllands-Posten och Politiken samt de svenska tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har rapporterat om Metoo. Den undersökta perioden är mellan 15 oktober och 31 december 2017. LÄS MER

 4. 4. "Min pik den er flot" - Den medieskabte figur Yahya Hassab i grænselandet mellem det faktiske og det fiktive

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Danska

  Författare :Carina Strömqvist; [2016]
  Nyckelord :Dansk; Jon Helt Haarder; performative biografisme; sociale medie; Yahya Hassan Danish; performative biographism; social media; Yahya Hassan; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This is an investigation where I describe and circle in the media person Yahya Hassan, the poet slash the rapper slash the politician, and his public persona in interviews, TV programs, books, song lyrics, Facebook, etc. The purpose is with use of Jon Helt Haarder´s concepts aesthetics of the threshold, feed-back loop and haunting, as well as Poul Behrendt´s concept the double contract, analyze Hassan´s performance in the threshold between the actual and the factual in the traditional and social media. LÄS MER

 5. 5. Medier och Radikala Högerpopulistiska Aktörer : En komparativ studie av Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti i pressen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Carin Stegen; Matilda Olsén; [2014]
  Nyckelord :Populism; Media; Journalistik; Dagens Nyheter; Expressen; Jyllands-Posten; Ekstrabladet; Komparativ studie; Kvantitativ innehållsanalys; Radikal högerpopulism; Medielogik; Medialiseringstekniker; Populistiska tendenser; Populistiska kommunikationsstrategier; Populistiskt förenklande journalistik; Beroenderelation;

  Sammanfattning : De radikala högerpopulistiska partierna Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti har båda etablerat sig i Sveriges respektive Danmarks partisystem. Då studier av populism och populistiska aktörer i relation till journalistik ur ett medievetenskapligt perspektiv är få, är denna studies syfte att studera och diskutera relationen mellan journalistik och radikala högerpopulistiska aktörer. LÄS MER