Sökning: "Danske bank"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Danske bank.

 1. 1. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 2. 2. Transactions between branch and head office and the right to deduct input VAT in cross-border scenarios

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jose Suazo Pariona; [2021]
  Nyckelord :Branch; head office; and the concept of taxable person; The right to deduct of cross-border taxable persons; The uncertainty of the single and separate entity approach in regards to deduction; The Morgan Stanley case; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Financial institutions and VAT are often like oil and water. If a financial institution is considering centralizing an activity in a certain jurisdiction, non-recoverable VAT could pose a serious problem. In addition to that, ambiguous judgments of the European Court of Justice have contributed to this issue. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av de dominerande kreditvärderingsinstituten på den svenska fastighetsmarknaden : Likheter, skillnader och potentiella svagheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lisa Rydelius; Linn Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Credit rating agency; credit rating process; rating scale; policy; disclaimer; Kreditvärderingsinstitut; kreditvärderingsprocess; betygsskala; policy; disclaimer;

  Sammanfattning : Kreditvärderingsinstitut arbetar med att göra analyser och bedömningar om vad bolag har för kreditvärdighet genom att tilldela ett kreditbetyg. Bolagen kan välja vilket kreditbetyg de vill publicera till allmänheten. LÄS MER

 4. 4. Penningtvätt : Hur påverkas kundförtroendet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Vestman; [2020]
  Nyckelord :Penningtvätt; kundförtroende; bankers agerande; kunders attityd; kunders medvetenhet; kunders agerande; kundlojalitet;

  Sammanfattning : År 2017 rapporterar medier om misstänkt penningtvätt i Danske Bank och året därpå fastslås att banken gjort sig skyldig till allvarliga brott. Tiotusentals kunder lämnar banken och bankens aktiekurs rasar till följd av risk för dyra böter. Det talas om att händelsen kan utgöra den största penningtvättskandalen i modern historia. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser i Danske Banks korridorer: en studie om det brottsförebyggande arbetet mot penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sandra Werner; Klara Carlbring; [2020]
  Nyckelord :Analysis of experiences; Bank; Employees; Legislation; Money laundering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze experiences and attitudes that the AML employees at Danske Bank have towards the relevant legislation and regulation due to their crime prevention work against money laundering. The employees' experiences were composed through semi-structured interviews of a total of 5 employees selected in the bank´s two departmental teams within AML: Compliance and AML Advisors. LÄS MER