Sökning: "Daoud Omar Ali"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daoud Omar Ali.

 1. 1. Behovsidentifiering för införandet av vårdnära service En tidsstudie på en vårdavdelning

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Natalia Dunaeva; Daoud Omar Ali; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Systematisk risk och avkastning på en volatil samt stabil marknad : En undersökning på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mustafa Öz; Daoud Omar Ali; [2013]
  Nyckelord :CAPM; Beta; returns; Stockholm stock market; volatility; financial crisis; CAPM; Beta; avkastning; Stockholmsbörsen; volatilitet; finanskris;

  Sammanfattning : Background: Since the early 60’s, the CAPM or Capital Asset Pricing Model, has been an invaluable tool for assessing an asset's expected return, assuming that the asset is added to an already well-diversified portfolio of assets. CAPM theory assume that the unsystematic risk can be diversified and that the systematic, market-specific, risk is determined by the Beta value, from the Greek β. LÄS MER