Sökning: "Darin Sher"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Darin Sher.

  1. 1. Samverkan och kommunikation mellan produktion och projektering : Hur kan dom sex arbetssätten underlätta och förbättra arbetet?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Darin Sher; Nathalie Andersson; [2017]
    Nyckelord :communication; cooperation; participation; distinct; kommunikation; samarbete; delaktighet; entydighet;

    Sammanfattning : Arbetet är en studie av befintliga system för att skapa underlag för förbättring i kommunikationen mellan projektering och produktion i byggbranschen. Sex olika arbetssätt valdes ut för att undersökas hur fördelaktiga dom är i praktiken. LÄS MER