Sökning: "Darine Ibrahim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Darine Ibrahim.

 1. 1. Undervisning i kritisk läsning i årskurs 3 : Kritiska aktiviteter i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Miriam Darwiche; Darine Ibrahim; [2018]
  Nyckelord :Kritisk läsning; Stöttning; Årskurs 3;

  Sammanfattning : Abstrakt Studiens syfte är att undersöka hur tre svensklärare i årskurs 3 arbetar med kritisk läsning. För att undersöka vilka aktiviteter i kritisk läsning som förekommer i lärarnas undervisning utförs observationer, medan intervjuer används för att ta reda på lärarnas uppfattningar om sin undervisning i kritisk läsning. LÄS MER

 2. 2. Relationella eller kategoriska perspektiv? : En intervjustudie om lärares förhållningssätt till elever i eller med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ibrahim Darine Darwiche Miriam; [2018]
  Nyckelord :Reading and writing difficulties; inclusion; exclusion; categorical; relational; Läs- och skrivsvårigheter; inkludering; exkludering; kategoriska; relationella;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to understand, from interviews with four teachers, how they relate to students with or in reading and writing difficulties. Furthermore, the purpose is to investigate whether the teachers in the study regard students as either with reading or writing difficulties or in reading and writing difficulties. LÄS MER