Sökning: "Dario Petrovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dario Petrovic.

 1. 1. Risk Management in Construction Projects : A Knowledge Management Perspective from Swedish Contractors

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dario Petrovic; [2017]
  Nyckelord :Risk Management; Swedish Contractors; Construction Projects; Knowledge Management; Swedish Construction Industry;

  Sammanfattning : Projects within the construction sector is characterized as fragmented, temporary and complex which inherently brings upon risk exposure. Decision makers within the industry need reliant access to information and knowledge in order to manage risks in a sufficient and systematic way. LÄS MER

 2. 2. Bostadsköp - en studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dario Petrovic; [2014]
  Nyckelord :Housing market; dept; home loans; price bubble; Bostadsmarknaden; skuldsättning; bostadslån; prisbubbla;

  Sammanfattning : Det finansiella systemet är nära sammanlänkat med bolånemarknaden, tillgången till finansiering har blivit större och allt fler hushåll väljer att belåna sig. Det medför fördelar med även nackdelar då det finansiella systemet är ytterst känsligt för störningar på bolånemarknaden. LÄS MER