Sökning: "Dario"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Dario.

 1. 1. A feasibility study on pairinga smartwatch and a mobile devicethrough multi-modal gestures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dario Bernardi; [2019]
  Nyckelord :Mobile devices; Security; Pairing; Signal; Processing; Multimodal Gestures;

  Sammanfattning : Pairing is the process of establishing an association between two personal devices. Although such a process is intuitively very simple, achieving a straightforward and secure association is challenging due to several possible attacks and usability-related issues. LÄS MER

 2. 2. Towards the application of UAS forroad maintenance at the Norvik Port

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :JULIAN DARIO RODRIGUEZ MILLIAN; [2019]
  Nyckelord :UAV; drones; pavement; port; infrastructure; monitoring; assessment; maintenance.;

  Sammanfattning : One of the vital processes for the maintenance of infrastructure is the collection of information about the inventory and current state of the infrastructure. Such activities are mostly done manually by the inspector in the field. LÄS MER

 3. 3. Elevers fysikspråksutveckling under gymnasietiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dario Stjärnemyr Ghidini; [2019]
  Nyckelord :Physics; Fysik; Fackspråk; Språkutveckling; Gymnasie;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks huruvida det finns en fackspråklig utveckling hos elever under deras gymnasietid i relation till vilken årskurs de tillhör och då indirekt mängden undervisningstimmar i fysik de erhållit. Undersökningen går ut på att elever från årskurs 1 till årskurs 3 får svara på fem fysikfrågor med anknytning till vardagssituationer och fenomen. LÄS MER

 4. 4. The IKEA Effect in Restaurants : Testing Do-It-Yourself Effects in Restaurant Meals

  Magister-uppsats,

  Författare :Niklas Bergmann; Dario Turelli; [2018]
  Nyckelord :IKEA effect;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållfasthetsanalys av draglåda för tillverkning av betongslipers för järnvägar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Dario Ahmetovic; Mirlind Capri; [2018]
  Nyckelord :Hållfasthetsanalys; Utmattningsanalys; FEM-analys; Finita Elementmetoden; Svetsning; Stål; Draglåda; Ankarplatta; Hydraulstång; Armeringslinor; Förspänningar;

  Sammanfattning : Betongslipers är ett element i den moderna järnvägens uppbyggnad. Det har ersatt det traditionella virkesmaterialet som har ett antal nackdelar gentemot betong. Vid tillverkning av betongslipers förspänns armeringslinor med en kraft på 500 kN innan cementet gjuts in i produktionslinans formar. LÄS MER