Sökning: "Dario"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Dario.

 1. 1. The Relationship between EU Law and the Energy Charter Treaty : Possible Implications of EU Membership on the Jurisdiction of Arbitral Tribunals in intra-EU Investor-State Disputes under the ECT

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dario Ribicic; [2020]
  Nyckelord :EU law; Energy Charter Treaty; arbitration; jurisdiction; arbitral tribunal; intra-EU disputes; ISDS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skräck i verklighetens tecken : En semiotisk analys av våldsskildringars realism i Suspiria och Day of the Dead

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jonny Lindmark; [2020]
  Nyckelord :Skräckfilm; realism; icke-realism; dramaturgi; våldsskildringar; populärkultur; semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera hur våld som skildras i film kan laddas med olika grader av realism och fiktion genom olika teman, tekniker och dramaturgi m.m. LÄS MER

 3. 3. Feeling blue? : En multimodal filmanalys av det färgade ljusets berättarfunktioner i filmen Suspiria

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elina Lundström; [2020]
  Nyckelord :Ljussättning; färgsättning; sociosemiotik; skräckfilm; filmproduktion; giallo; berättarfunktioner; Suspiria;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar den färgade ljussättningens funktion som berättande gestaltningsform, och om dessa berättarfunktioner går att kategorisera på samma sätt som berättarfunktioner för ljud och musik. Metoden är en heuristisk fallstudie där en filmanalys genomförs, och det valda fallet för analys är Dario Argentos film Suspiria från 1977. LÄS MER

 4. 4. Exkludering på fritidshemmet : En kvalitativ studie om exkludering och metoder för att motverka exkludering.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Almedin Dzuzdanovic; Dario Lesic; [2020]
  Nyckelord :leisure time centre; pupils; interests; exclusion; controlled activities; extracurricular activities; fritidshem; elever; intressen; exkludering; styrda aktiviteter; fria aktiviteter;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar det breda och komplexa området exkludering på fritidshemmet. Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidslärare uppfattar att exkludering sker på fritidshemmet och belysa vilka metoder fritidslärare använder för att motverka exkludering. LÄS MER

 5. 5. The intrinsic direct link of economic activities and Carpooling: The Administrative Court of the Region of Madrid vs Carpool peer-providers

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dario Gorka Gomez Rivero; [2020]
  Nyckelord :Tax; tax law; Indirect; Indirect tax; peer-providers; BlaBlaCar; Madrid; Case-law; EU; VAT; VAT Directive; sharing economy; collaborative economy; direct link; continuing-basis; economic activities; taxable persons; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This investigation focuses on the case law affecting carpool activities in Spain carried out by peer-providers in the collaborative economy, analysing the procedure and the ruling set by the Spanish administrative court affecting, in particular, the users of the carpool platform known as 'BlaBlaCar'.... LÄS MER