Sökning: "Darja Buitseva"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Darja Buitseva.

 1. 1. Fientliga uppköpserbjudanden : Vilka åtgärder från målbolagsstyrelsens sida i samband med ett fientligt uppköpserbjudande kan anses vara förenligt med god sed på aktiemarknaden?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Darja Buitseva; [2016]
  Nyckelord :hostile takeovers; good practice; takeover defences; fientliga uppköpserbjudanden; försvarsmetoder; god sed; aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Fientliga företagsförvärv har under en lång tid varit en del av den globala finansmarknaden och är numera inte främmande för de svenska aktörerna. Ett företagsförvärv blir fientligt när bolagets styrelse råder aktieägarna att avslå det framlagda budet. LÄS MER

 2. 2. Parallellimport : Parallellimportens verkningar och varumärkesrättsinnehavarens möjlighet att skydda sitt varumärke vid parallellimport

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Darja Buitseva; [2013]
  Nyckelord :Parallellimport; renomméskador; varumärkesrättsinnehavare; konsumtion; gemensam marknad; EU:s inre marknad; ömsesidigt erkännande; varumärkets anseende;

  Sammanfattning : Med parallellimport menas att en återförsäljare som inte är en del av varumärkesrättsinnehavarens vanliga, redan etablerade distributionsled, importerar de varumärkesskyddade varorna och har sedan rätt att sälja vidare dessa utan varumärkesrättsinnehavarens samtycke. En förutsättning är dock att konsumtion måste ha skett. LÄS MER