Sökning: "Darja Singborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Darja Singborn.

  1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation och samarbete med kirurgen

    Magister-uppsats,

    Författare :Ainura Bladh; Darja Singborn; [2019-06-20]
    Nyckelord :Communication; operating rooms; operating room nurse; surgeon; erfarenhet; kirurg; kommunikation; operationssjuksköterska; operationssal;

    Sammanfattning : Background: The operating room nurses and the surgeon work closely together in the perioperative care. Research shows that communication between them can sometimes be deficient, which in turn can threaten patient safety. LÄS MER