Sökning: "Dark pools"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Dark pools.

 1. 1. Do dark pools affect asset price volatility? A Study of the US Equity Market.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Andersson; Josefin Johansson; [2019-07-08]
  Nyckelord :Dark pools; Asset price volatility; US equity market; Alternative trading systems; Dark trading;

  Sammanfattning : Recent years there has been an increased usage of dark pools followed by a rise in interest to study the field. During 2018, 14% of the US equity trading was made in dark pools. It is therefore highly relevant to consider dark pools effect on market qualities such as asset price volatility. LÄS MER

 2. 2. Regleringen av mörk handel via MiFID II -Marknadsperspektiv på motsättningen mellan informationstillgänglighet och transaktionskostnader för den eektiva marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Patricks; Mathias Wahlén; [2018-05-08]
  Nyckelord :MiFID; eektiv marknad; informationstillgänglighet; transaktionskostnader; HFT; mörk handel; dark pool; högfrekvenshandel; marknadspåverkan; OTC;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har mörka handelsplatser (dark pools) växt fram på de europeiska nansmarknaderna. På dessa marknader kan en orders marknadspåverkan (transaktionskostnad) reduceras genom att låta ordern vara dold för utomstående tills den gått igenom. LÄS MER

 3. 3. En granskning av transparensreglerna i MiFID II och MiFIR och dess implementering i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sanny Sandholm; Maja Wass; [2017]
  Nyckelord :MiFID II; MiFIR; Dark Pools; Volymtaksmekanismen;

  Sammanfattning : Transparens på den finansiella marknaden finns för att marknadsaktörer ska ha möjlighet att se vilka finansiella instrument det handlas med, i vilken volym och till vilket pris. Transparensen bidrar till mer tillgänglig information och en effektivare marknad, där priset på instrumentet speglar dess faktiska värde. LÄS MER

 4. 4. Reglering av högfrekvenshandeln

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anna Nilsson; Sophia Olsson; [2012]
  Nyckelord :Högfrekvenshandel; Krascher; Risker; Strategier; Regleringar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Högfrekvenshandeln är ett mycket uppmärksammat och aktuellt fenomen. Många är skeptiska till högfrekvenshandeln vilket delvis kan bero på hur media har framställt det. Allmänheten känner en viss oro till högfrekvenshandelns och dess samband till marknadsmissbruk. LÄS MER