Sökning: "Darlene Ingabire"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Darlene Ingabire.

  1. 1. En vinjettstudie om etnicitetens betydelse i socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

    Författare :Majlinda Vitija; Darlene Ingabire; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Previous research has shown that ethnicity can have an impact in social worker’s assessments. Despite this, research is relatively limited when it comes to the subject of the influence of ethnicity in child health investigations, particularly in assessments of juvenile offenders. LÄS MER