Sökning: "Darling River"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Darling River.

 1. 1. Doloresvariationer : Queeranalytiska perspektiv på sexuella relationer med stora åldersskillnader inom svensk prosa

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Louise Almqvist; [2017]
  Nyckelord :Queer; Ålder; queeranalys; sexuella relationer; Larsson; Autisterna; Stridsberg; Darling River; Enquist; Liknelseboken; Thorvall; Älskare; pedofili; sexualbrott; reception; kritik; recensioner; mottagande; sexism;

  Sammanfattning : Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive mannens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Smutsiga klänningar, såriga kön och skeva Lolitagestalter - Sara Stridsbergs Darling River som gurlesk roman

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Sally Wahlstedt; [2015]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; Darling River; gurlesk; gurlesque; litteraturvetenskap; Lara Glenum; Arielle Greenberg; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att fly sin kropp. En studie om gränsöverskridning i Sara Stridsbergs prosa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Lindbo; [2013-07-03]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Sara Stridsberg; Happy Sally; Drömfakulteten; Darling River; Figuration; Nomadism; Rosi Braidotti; Hydrofeminism; Transcending;

  Sammanfattning : Sara Stridsberg’s novels Happy Sally, Drömfakulteten and Darling River are all brimming withliterary images of movement and becoming. The physical aspects of being a female subject inbecoming highlights the enfleshed body as important. LÄS MER

 4. 4. Skeva flickexemplar : En queerteoretisk studie om femininitet och sexualitet i Sara Stridsbergs Darling River

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Johanna Hillerbrand Rune; [2013]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; Darling River; genus; femininitet; sexualitet; heteronormativitet; Judith Butler; queer; skev;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study constructions of femininity and sexuality in Sara Stridsberg’s novel Darling River (2010). The analysis is based on queer theory and the term ’skev’ – a variation of ’queer’ that allows one to focus on additional forms of normativity apart from sexual desire – and examines how the characters of the novel are challenging the heteronormative framework by performing gender and sexuality in non-normative, subversive ways. LÄS MER

 5. 5. Intrikata vävar : Heteronormativitet, begär och moderskap i Sara Stridsbergs Happy Sally,Drömfakulteten och Darling River

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Zettermark; [2012]
  Nyckelord :Heteronormativitet; begär; moderskap; queer; Sara Stridsberg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER