Sökning: "Daron Fatah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daron Fatah.

  1. 1. Studie-och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : En kvalitativ studie om hur studie-och yrkesvägledare och lärare på högstadiet samarbetar med bred vägledning för att utveckla elevers valkompetens

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

    Författare :Robin Suljovic; Daron Fatah; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Enligt Läroplan för grundskolan och Skolverkets allmänna råd är arbetet med studie-och yrkesvägledning hela skolans ansvar. Däremot visar ett flertal studier och granskningar att arbetet med studie-och yrkesvägledning inte är i linje med styrdokumentens intentioner. LÄS MER