Sökning: "Darwin"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Darwin.

 1. 1. "Evolution och Bibel" eller "evolution eller Bibel"? : En argumentationsanalytisk studie av Richard Dawkins och Joan Roughgarden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Erik Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Evolutionsteologi; religionsfilosofi; förenlighet; kristendom; Bibeln; Richard Dawkins; Joan Roughgarden; kreationism; intelligent design; evolution;

  Sammanfattning : The compatibility between the Christian faith and various scientific advances has been up for discussion time and again to the degree that the debate is hard to miss. According to most, the most daunting subject of the discussion might be the compatibility with Darwin’s theory of evolution. LÄS MER

 2. 2. Resurseffektiv tillverkning av elbilsbatterier : Forskningsöversikt över nuvarande utbudet av återvinning och återanvändning ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Raphael Bolos; Darwin Uthman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med en snabbt tillväxt av elfordon på marknaden för att uppfylla alla globala mål som satts upp för att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra luftkvaliteten och uppfylla kundernas behov eftersom att elbilar blivit mer trendiga i västvärlden, krävs det nya reformer som bidrar till en mer resurseffektiv tillverkning. Detta leder dock till stora utmaningar för avfallshanteringen vid slutet av batteriernas livslängd eftersom dålig hantering av dessa batterier kommer innebära stora negativa effekter på miljön, ekonomin samt olika sociala sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Låt oss vidga vår horisont: Eurocentriskt perspektiv i läroböcker i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sima Nasizadeh; [2020]
  Nyckelord :multikulturell utbildning; eurocentriskt perspektiv i undervisning; läroboksanalys; Nature of Science NOS ;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en undersökning om huruvida läroböcker i biologi och naturkunskap presenterar en multikulturell naturvetenskaplig utbildning. Analysen gjordes enligt hermeneutisk tolkning av läroböckernas innehåll. Den är utförd med ett multikulturellt perspektiv kontra ett eurocentriskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. The Galapagos Islands - a conflict of interests : a case study of how conservation, tourism and local interests meet, and howthat affect the islands and the residents

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Arbin; [2019]
  Nyckelord :Conservation; tourism; governmentality; political ecology; Galapagos; Ecuador;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine how conservation, a growing tourism industry, and local interests meet at the Galapagos islands, Ecuador, and how that affects the islands and the people living or working there. This study is a result of a case study conducted at the Galapagos islands, mainly the island of Santa Cruz (which is the most populated island and the “economic capital”, as well as the island that has gone through the most rapid change in relation to growing tourism industry and development), done over the course of six weeks. LÄS MER

 5. 5. Gestaltningsriktlinjer för musik i stadens offentliga rum : vetenskapsbaserade gestaltningsriktlinjer för musik tillägnad praktiserande landskapsarkitekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Max Ekholm; [2019]
  Nyckelord :musik; landskapsarkitektur; gestaltningsriktlinjer; torg; stadsliv; urban;

  Sammanfattning : Musik har funnits bland oss människor sedan urminnes tider. Exakt när och hur musiken uppkom är inte känt men klarlagt är att den på ett eller annat sätt haft en evolutionär fördel för oss människor. LÄS MER