Sökning: "Data Virtualization"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Data Virtualization.

 1. 1. Intäktsströmmarnas relation till affärsmodellen : Faktorer som påverkar företags val av intäktsströmmar för software-as-a-service

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sven Dahlström; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Revenue Streams; Software-as-a-service; Business Models; Intäktsströmmar; Mjukvara som tjänst; Affärsmodeller;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg inom webbteknologier, virtualisering samt ökad bandbredd har gett upphov till cloud computing, en disruptiv innovation som leder till tjänstefiering av IT-industrin där produkter som hårdvaror och mjukvaror omvandlas till tjänster och som görs tillgängliga för kunder via Internet. Software-as-a-service är en del av cloud computing och avser applikationer som är installerade och körs på en molninfrastruktur och som tillgängliggörs som en tjänst för kunder via en webbläsare eller ett tunt klientgränssnitt. LÄS MER

 2. 2. Further investigation of the performance overhead for hypervisor- and container-based virtualization.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Zheng Cui; [2020]
  Nyckelord :Hypervisor; Container; Virtualization; Network function virtualization; Software Defined Network; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis work aims to find a suitable environment for different virtualization system to achieve enhanced performance. Virtualization plays a vital role in cloud services, and it is essential to help cloud users comprehend the brief distinction between different virtualization technologies. LÄS MER

 3. 3. A systematic mapping study on Quality of Service in industrial cloud computing

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Malvina Latifaj; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Context -- The rapid development of Industry 4.0 and Industrial Cyber-Physical Systems is leading to the exponential growth of unprocessed volumes of data. Industrial cloud computing has shown great potential as a solution that can provide the necessary resources for processing these data. LÄS MER

 4. 4. BB-EMU A Product Virtualizing System Verification of Embedded Hardware

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sri Hari Thuccani; Martin L. Kabzimalski; [2019-11-18]
  Nyckelord :artifact; QEMU; BB-EMU; BBB; virtualization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if there is atime difference when testing software on a physical embeddedboard and a virtualized version of the same board. This studyconducted research on the topic at hand, organized experimentswith the embedded boards and evaluated the results. LÄS MER

 5. 5. Vendor-Independent Software-Defined Networking : Beyond The Hype

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Santiago Pagola Moledo; [2019]
  Nyckelord :SDN; network virtualization; cloud datacenter; Tungsten Fabric; Openstack; open-source; networks;

  Sammanfattning : Software-Defined Networking (SDN) is an emerging trend in networking that offers a number of advantages such as smoother network management over traditional networks. By decoupling the control and data planes from network elements, a huge amount of new opportunities arise, especially in network virtualization. LÄS MER