Sökning: "Data Virtualization"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Data Virtualization.

 1. 1. Vendor-Independent Software-Defined Networking : Beyond The Hype

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Santiago Pagola Moledo; [2019]
  Nyckelord :SDN; network virtualization; cloud datacenter; Tungsten Fabric; Openstack; open-source; networks;

  Sammanfattning : Software-Defined Networking (SDN) is an emerging trend in networking that offers a number of advantages such as smoother network management over traditional networks. By decoupling the control and data planes from network elements, a huge amount of new opportunities arise, especially in network virtualization. LÄS MER

 2. 2. När tekniken behöver hinna ikapp affärsbehoven : En studie med fokus på hur data virtualization kan komplettera ett data warehouse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Philip Birkås; [2019]
  Nyckelord :Data Warehouse; Business Intelligence; Data Virtualization; Data Warehouse; Business Intelligence; Data Virtualization;

  Sammanfattning : Data warehouse har länge varit, och är fortfarande, en viktig tillgång för organisationer för att lagra data för analys. Under det senaste årtionde har en exponentiell ökning av data skett, vilket givit organisationer allt större möjligheter att fatta datadrivna beslut i en helt ny utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Virtualization of Data Centers : study on Server Energy Consumption Performance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Praneel Reddy Padala; [2018]
  Nyckelord :Energy consumption; Data Centers; Virtualization; Servers;

  Sammanfattning : Due to various reasons data centers have become ubiquitous in our society. Energy costs are significant portion of data centers total lifetime costs which also makes financial sense to operators. This increases huge concern towards the energy costs and environmental impacts of data center. LÄS MER

 4. 4. Traffic Load Predictions Using Machine Learning : Scale your Appliances a priori

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michail Xirouchakis; [2018]
  Nyckelord :Network Function Virtualization; Software Defined Networking; Machine Learning; Predictions; Network Function Virtualization; Software Defined Networking; Maskininlärning; Prognoser;

  Sammanfattning : Layer 4-7 network functions (NF), such as Firewall or NAPT, have traditionally been implemented in specialized hardware with little to no programmability and extensibility. The scientific community has focused on realizing this functionality in software running on commodity servers instead. Despite the many advancements over the years (e.g. LÄS MER

 5. 5. Data Race Detection for Parallel Programs Using a Virtual Platform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Haverås; [2018]
  Nyckelord :Concurrency; multiprocessing; data race detection; virtual platforms; dynamic analysis; Samtidighet i programvara; multiprocessing; detektion av datakapplöpning; virtuella platformar; dynamisk analys;

  Sammanfattning : Data races are highly destructive bugs found in concurrent programs. Because of unordered thread interleavings, data races can randomly appear and disappear during the debugging process which makes them difficult to find and reproduce. LÄS MER