Sökning: "Data driven"

Visar resultat 1 - 5 av 1256 uppsatser innehållade orden Data driven.

 1. 1. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel De Geer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Sammanfattning : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. LÄS MER

 3. 3. Data-driven configuration recommendation for microwave networks A comparison of machine learning approaches for the recommendation of configurations and the detection of configuration anomalies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Simon Pütz; Simon Hallborn; [2020-11-06]
  Nyckelord :Configuration; Recommendation; Machine learning; Microwave network;

  Sammanfattning : As mobile networks grow and the demand for faster connections and a better reachabilityincreases, telecommunication providers are looking ahead to an increasingeffort to maintain and plan their networks. It is therefore of interest to avoid manualmaintenance and planning of mobile networks and look into possibilities to helpautomate such processes. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 – Den nya leasingstandarden - En studie av börsföretags incitament att manipulera redovisningen av leasingavtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Charif; Jenny Liesén; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingavtal; skuldsättningsgrad; diskonteringsränta; incitament; nyckeltal.; IFRS 16; leasing agreement; debt-to-equity ratio; discount rate; incentives; financial ratios.;

  Sammanfattning : Background: With the new lease accounting standard, IFRS 16, new rules regarding leasing agreement became mandatory from January 1st, 2019. The rules imply that all leasing agreements ought to be activated in the balance sheet of the lessor. LÄS MER

 5. 5. Gender dynamics in media-driven belief polarization - disentangling reinforcing processes behind media usage and perception of societal issues

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Axelsson; [2020-08-19]
  Nyckelord :Reinforcing spirals; selective exposure; media effects; alternative media; gender gap; interpersonal communication; belief polarization;

  Sammanfattning : In academia as well as in mainstream media, people are voicing concern that a fragmented media environment, entailing an immense increase of alternative media, may motivate selective exposure, in turn leading to increasingly polarized perceptions of society among the public. Consulting the theory of reinforcing spirals (RSM), there is ample evidence for a reciprocal relationship between selective media exposure and sociotropic beliefs – potentially sparking polarization dynamics. LÄS MER