Sökning: "Databas API"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Databas API.

 1. 1. En implementation av GraphQL i .NET Framework med inslag av en jämförelse mot REST API

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Bergius; Philip Ranhult; [2020]
  Nyckelord :GraphQL; REST API; .NET Framework; C#;

  Sammanfattning : Inom denna rapport så kommer det gås igenom vilka tekniker och metoder som har används för att skapa en implementation en ny sorts webbaserat API. Det nya API't heter GraphQL och upfyller samma syfte som det mer traditionella REST API som används mycket utav företag och organisationer i dagsläget. LÄS MER

 2. 2. Combining Result Size Calculation and Query Execution for the GraphQL Query Language

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Andreas Lundquist; [2020]
  Nyckelord :GraphQL; JavaScript;

  Sammanfattning : GraphQL is an open source framework for creating adaptable API layers and was developed and released by Facebook in 2015. GraphQL includes both a query language and an execution engine and has quickly gained popularity among developers. LÄS MER

 3. 3. Plattform för visualisering av trafikdata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Juan Basaez; Joakim Bergström; Johan Fisch; Viktor Ivarsson; Oskar Magnusson; Anna Montelius; Felix Nodelijk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar och diskuterar resultatet av ett kandidatarbete. Arbetet som utförts var uppdraget Plattform för maskininlärning och visualisering av trafikdata med Institutionen för datavetenskap som kund och Östgötatrafiken som behovsägare och referenspartner. LÄS MER

 4. 4. Deep Learning Models for Human Activity Recognition

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :George Albert Florea; Filip Weilid; [2019]
  Nyckelord :ANN; Deep learning; DL; human activity recognition; ResNet; VGG16; Inception V3; transfer learning; ImageNet; Keras; AMI; Augmented Multi-party Interaction; LSTM; RCNN; CNN; RGB colored images; audio spectrograms; Neural Network;

  Sammanfattning : AMI Meeting Corpus (AMI) -databasen används för att undersöka igenkännande av gruppaktivitet. AMI Meeting Corpus (AMI) -databasen ger forskare fjärrstyrda möten och naturliga möten i en kontorsmiljö; mötescenario i ett fyra personers stort kontorsrum. LÄS MER

 5. 5. Byte av Ärendehanteringssystem : - Förstudie och REST API av kund-databas

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ted Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Requirements Specification; Zendesk; Jira Service Desk; REST API; Nodejs.;

  Sammanfattning : Leeroy Group AB är ett IT-produktbolag i Sundsvall som även sköter support för sina produkter. Detta görs i ett egenutvecklat ärendehanteringssystem som under tid utvecklats och skräddarsytts efter verksamhetens behov. LÄS MER